Het voordeel van slim zijn is, dat je makkelijk kunt doen alsof je dom bent. Het omgekeerde is veel moeilijker.


I laugh, I love, I hope, I try, I hurt, I need, I fear, I cry. And I know you do the same things too. So we're really not that different, me and you.


Wat het werk u biedt, koopt gij zelf niet.


Niemand wil je baan, maar iedereen denkt dat hij het beter kan.


Eendracht: geboortebeperking.


Politics doesn't make strange bedfellows, marriage does.


Ik zeg maar zo: ik zeg maar niets! Dan kan men later ook niet zeggen dat ik wat gezegd heb.


Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect.


Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.


Het voordeel van vertraging: je kunt langer in de trein zitten voor hetzelfde geld.